Anàlisis de riscs i selecció de les garanties i cobertures per a cada cas específic, i recomanació de l'entitat que ofereixi la millor relació cost-cobertures.
Assessorament, gestió i tramitació d'assegurances generals.
Representació i tramitació davant les entitats asseguradores.
Rams en què operem:
Plans de pensions
Vida i jubilació
Accidents
Assistència sanitaria (de lliure elecció)
Subsidis diaris per baixes de malaltia i accident
Multirisc de la llar
Multirisc del comerç
Comunitats de propietaris
Combinats PIME
Equips electrònics
Subsidis per retirades del permís de conduir
Responsabilitat civil
Automòbils i motocicletes
Embarcacions de motor i vela
Plans especials per a autònoms.
Assegurances adaptades als convenis.