Serveis complets d'assessorament i supervisió de comptabilitats de persones físiques o jurídiques.
Consultoria de gestió.
Auditories.
A més els nostres serveis poden oferir qualsevol tipus de col.laboració:
Assessorament extern (supervisió de les comptabilitats realitzades per les empreses).
Comptabilització en el nostre departament de totes les operacions personals o de l'empresa.
Prestació de serveis de comptabilitat per part dels nostres tècnics a les seves dependències.
Implantació d'un suport informàtic (programa TRESOR-ROVIRA) que permet als usuaris, encara que no disposin de coneixements comptables ni informàtics, portar una perfecta comptabilitat.
Assessorament de software de gestió integral (comptabilitat, facturació, estocs i provisions de cobraments i pagaments).
Plans especials per a autònoms.
Assegurances adaptades als convenis.